Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4-5 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4-5 / 32 Next Page
Page Background

5

4

Beeldje van een cacaohandelaar,

Vera Cruz cultuur, Mexico, 300-900 n.C.

Er zijn maar weinig voedingsmiddelen die zo tot de verbeelding spreken als cacao en chocolade. Net

zoals koffie, stammen ze uit de precolombiaanse culturen in Latijns-Amerika. Toen de ontdekkings-

reiziger Cortez cacao uit de Nieuwe Wereld meebracht naar Europa en ons leerde hoe we er een

chocoladedrank mee konden bereiden, veroorzaakte dat behoorlijk wat opschudding. Het was een

goddelijke bereiding volgens sommigen, heidens volgens anderen. En hoewel die tweeledigheid

vandaag niet meer speelt, stralen cacao en chocolade wel – net als vroeger – een aura vanmysterie, luxe

en genot uit. Door de geschiedenis in te duiken, komen we alvast te weten waar dat vandaan komt.

Zo’n 4000 jaar geleden gebruikten inwoners van een klein

dorpje in de Ulúa-vallei in Honduras bekers om Xocoatl

– de oorspronkelijke chocoladedrank – in te bereiden en

uit te drinken. Dat blijkt uit de restanten van de oudste

nederzetting die wetenschappers daar vonden. Die plaats

wordt nu als de wieg van chocolade beschouwd.

Tussen 250 en 900 na Christus speelden cacao en chocolade

een belangrijke rol in de Mayacultuur en -religie. Cacao

werd zelfs als betaalmiddel ingezet. “Cacau” betekende

oorspronkelijk: “overdragen van zij die lopen, werken of

telen”, wat vrij vertaald zoveel betekent als “uitwisselen of

vergoeden”.

Na de Maya’s heersten eerst de Tolteken en later de Azteken

in het Mexico van de 13e eeuw. De Azteken namen heel

wat culturele en religieuze gewoontes over van de Tolteken,

bijvoorbeeld het verafgoden van de gevederde koning en de

god van de cacao Quetzalcoatl.

Volgens de legende was het zijn godentaak om de mens te

leren hoe hij gewassen kan telen, onder andere cacao. Hij

deed dat met succes, want de onderdanen van Quetzalcoatl

leefden al snel in een paradijs, Tula genaamd. Maar jaloerse

indringers vergiftigden Quetzalcoatl. Hij werd buitenzinnig

en verdween op een prauw in de zee. De rouwende Azteken

bleven echter geloven dat hun god en koning ooit naar

Mexico zou terugkeren…

Cacao en chocolade…

een rijke geschiedenis!

Gereedschap ommaïs en cacao te pletten, Vera Cruz cultuur, 200 n.C.

Grote pot met een afbeelding van de god van de cacaoplanters “Ek Chuah”,

Maya cultuur, Guatemala/Mexico, 300-600 n.C.